Kuşça Köyü

KUŞÇA KÖYÜ
Tarihi: Kuşca köyü, 18, yy. başlarında kurulmuştur. Ali Hoca Vetişan'ın ifadelerine göre bu arazi o dönemlerde Ebu Said Muhammed Hadimi(K.S) Hazretlerinin ve evladının çiftliği idi. Buraya gelen Afşar Türkmenleri, Kuşca köyünü kurdular. Afşar Türkmenleri daha önce göçebe hayatı sürüyordu. Bu civarda hayvanlarını otlatırken bir teke her gün sakalı ıslanmış vaziyette sürüye dönüyordu. Onu bu halde gören sürü sahipleri çevreyi araştırırlar. Hatıplar mahallesi çevresinde bir pınar bulurlar ve bu pınara “Teke Eriği” adını verirler. Çevrenin sulak tabii güzelliklerle dolu olduğunu görüp buraya geldiler. Karaman eyaletinden gelen bu Türkmenler, ilk önce Hatıplar mahallesine yerleştiler. Molla İbrahim efendi 18,yy. ortalarında köyün camisini yaptırdı. İmamlık ve hatiplik görevini de ifa etti. Bu yüzden bu mahalleye “Hatıplar Mahallesi“ denmiştir. Hadimi Hazretlerinin sülalesinden gelen Karacardıçlı Bedrettin ve oğlu Hacı Ahmet “Hacı Ahmetler” mahallesini kurdu. Ayvacılar ile Tahtalı arasında Gevenli de yaşayan Kargıcılar cemaati “Kargıcılar Mahallesi”ni kurdu.Karaman dan gelen Piriler cemaati ”Piriler mahallesini” kurdu. Karaman'dan gelen Ayşalar cemaati “Ayşalar mahallesini” kurdu. Alanya dan gelen Bozalan cemaati ”Bozalan mahallesi“ ni kurdu. Bu yedi cemaatin buraya yerleşmesiyle “Kuşca Köyü” kuruldu.

Coğrafi Durumu: Kuşca köyünün kuzeyinde Dutlu, Avdan, Bel kuyu köyleri, güneyinde Aydınkışla, Ulupınar, Acılar, Yazdam, doğusunda Tahtalı, Kayacılar, Kınık, batısında Karayahya, Yolören, Pınarcık köyleri ile çevrilidir. Bozkır'a 20 km. Aydınkışla'ya 4 km.dir. Kuşca'da yedi mahhale vardır.Bunlar Hatıplar, Bozalan, Piriler, Kargıcılar, Irgınlar, Hacı Ahmetler, Ayşalar mahalleleridir. Kuşca köyünün doğusunda Karamıklı Tepe, Devşen deliği, Bakırtaşı, Cüce Ağıh, Ovacık Tepesi, Yamık Ardıç, Kazan kakılı, Sarı doru, Yoncalık, Salınbaşın, Çögürlü seki tepeleri vardır. Köyün kuzeyinden Çarşamba çayı akmaktadır. Mavi tünel Göksu nehri'nin sularını Çarşamba çayına akıtacak olan büyük bir hidroelektrik santralı projesidir. Bu tünel Eğişte deresinden başlar; Acılar, Kuşca ve Mavi boğaz deresine iner. Burada hizmete geçmesi düşünülen hidroelektrik santrali ve tünelinin temel atma çalışmaları devam etmektedir. Mavi tünel hizmete geçince elektrik santralında elektrik üretilebilecektir. Burada toplanan sular Apa Barajına aktarılacak. Buradan da Konya Ovasının sulanmasında kullanılacaktır.

Kültür Sanat ve FolklorKuşca, 24 oğuz boylarından Afşar Türkmenlerinin kurduğu dini bütün, inançlı, örf ve adetlere son derece bağlı Türkmen köylerinden biridir. Kendileri Hanefi Oğuzlarındandır. Üç asırdan beri köyde gelenekler yaşatılmaktadır. Evin hakimi dede veya babadır. Ev işlerinden kadın sorumludur. Tarlada ve çiftde işbirliği ve imece gözetilir.
Sende yorum yap, katkıda bulun ve görüşünü paylaş!
  • Blogger Blogger'da Yorumla
  • Facebook Facebook'da Yorumla
  • Disqus Disqus'da Yorumla

Hiç yorum yok :


Son Fotoğraflar

Bozkır Siyaset Haberleri

[Siyaset][bleft]

Bozkır Mahalle Haberleri

[Mahalleler][twocolumns]

Bozkır Eğitim Haberleri

[Eğitim][threecolumns]

Bozkır Dernek ve Vakıf Haberleri

[Dernek ve Vakıflar][twocolumns]

Bozkır Etkinlikleri

[Etkinlikler][grids]

Bozkır Sağlık Haberleri

[Sağlık][list]